Αστάρια_Καθαριστικά

"KERAPOXY CLEANER"

Ειδικό καθαριστικό διάλυμα για εποξειδικούς αρμόστοκους.

"KERANET"

Όξινο καθαριστικό για κεραμικά πλακίδια, κατάλληλο ειδικά για απομάκρυνση εξανθημάτων, αλάτων και τον τελικό καθαρισμό του τερακότα. Σε σκόνη (συμπυκνωμένη) ή ρευστό (σε διάλυμα νερού 15%).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ