Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών

"KERAQUICK"

Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων ταχείας πήξεως με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, ελαστική, για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους που αντέχουν στην υγρασία (πάχος κόλλας έως 10 mm).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ