Σωληνώσεις "PEX-AL-PEX"

Σωλήνας "PEX/FLEX"

Σωλήνας PE-Xb επενδυμένος με μπλέ σπιράλ.

Y820-Y823

Σωλήνας "PEX/FLEX"

Δικτυωμένος σωλήνας PE-Xb επενδυμένος με κόκκινο σπιραλ.

Υ820-Υ824-Υ831-Υ833 

Σωλήνας "PELAFLEX"

Σωλήνας σπιράλ προστασίας.

Υ880-Υ881-Υ882

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ