Σωληνώσεις "PPR"

Σωληνώσεις "PPR"

Πλαστικός σωλήνας υδροσωλήνων PPR και σωλήνας-Ppr συναρμολογήσεων για τους πράσινους σωλήνες κρύου/ζεστού νερού.

Σωλήνας "PPR PN20"

Άριστες θερμικές ιδιότητες, ανθεκτικοί στις χημικές ουσίες και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Μη τοξικοί, αθόρυβοι.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ