Πλαστικά Χρώματα

Οικολογικό πλαστικό

Είναι κατάλληλο για χώρους όπου απαιτείται συχνό βάψιμο.

Υδρόχρωμα

Είναι κατάλληλο για κλιμακοστάσια, αποθήκες.

Πλαστικό ματ

Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. 

Αντιμουχλικό πλαστικό

Οι ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που περιέχει εμποδίζουν την ανάπτυξη της μούχλας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ