Ψυχρά Χρώματα

Ψυχρό Πλαστικό χρώμα

Διαθέτει επίσημη οικολογική πιστοποίηση από την Ε.Ε.

Ψυχρό Ακρυλικό χρώμα

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα μόνωσης. 

Ελαστομερές Στεγανωτικό Ταρατσών

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα μόνωσης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ