Σφουγγάρια

"ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ"

Τριβίδι Πολυστερίνης 140x280mm με σφουγγάρι 30mm

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ