Χαλκοσωλήνες

Ρακόρ αρσενικό ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα

Ρακόρ θηλυκό ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα

Ρακόρ σύνδεσμος ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνας

Ρακόρ μπαταριών αρσενικό Χρωμέ

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα.

Ρακόρ μπαταριών αρσενικό Χρωμέ {ροδέλα+δακτυλίδι}

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα

Ρακόρ μπαταριών θηλυκό Χρωμέ

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα

Ρακόρ Μπαταριών Θηλυκό Χρωμέ (Ροδέλα + Δακτυλίδι)

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα

Ρακόρ Διακόπτη/Συλλέκτη χρωμέ Μ24Χ19 χαλκοσωλήνα

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα

Ρακόρ Διακόπτη/Συλλέκτη Χρωμέ 3/4" για Χαλκοσωλήνα

Εξάρτημα μηχανικής στήριξης υψηλής ποιότητας

Στερν Χαλκοσωλήνα

Εξάρτημα μηχανικής σύσφιξης υψηλής ποιότητας για χαλκοσωλήνα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ