Σκληρυντής Δαπέδων

"NSΗ 650"

Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σε απόχρωση Γκρι,Κίτρινο,Κόκκινο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ